INVITAȚIE - Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Composesori

Sunteți invitat(a) sa participati la Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Composesori, convocată în urma otarârii CA nr. 111/21.11.2022


Descarcă invitația aici: images/PDF/Anunturi/2022/invitatie.pdf


Materiale sedinta AGA din 5 decembrie 2022


Nota de fundamenta BVC rectificat penttu anul 2022


Nota de fundamentare BVC pentru anul 2023


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Recticat pe anuI 2022 si BVC pe anul 2023